Hur ska en stad se ut, vara och verka för att "jag" skall bosätta mig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?

Till projektets sista workshop-vecka väntades politiker, tjänstemän och näringsliv från Boden. Dessa personer besitter alla en förmåga att på ett eller annat sätt ta tillvara på idéer och möjliggöra framtidsbeslut i vår stad. Workshopen fick därför temarubriken ”Möjliggörande möjliggörare”. Metoderna grupperna fick jobba var därav konstruerade att förvalta och jobba vidare med övriga gruppers visioner och idéer – de såkallade ”Guldäggen”*.

Mängder med koncept och idéer genererades och identifierades, alla med en hög genomförbarhetsgrad och potential. Fantastiskt roligt att koncepten veckans grupper vaskat fram alla är starkt förankrade i övriga gruppers visioner, drömmar och idéer.

Närmast väntar sammanställning av genomförda dialogsamtal. Resultatet skall grafiskt presenteras vid decembers Avstamp-utställning. Vid utställningen kommer det finnas möjlighet att fortsätta dela med sig av sina tankar och idéer på hur vi skapar framtidens Boden.

Följande citat får sammanfatta veckans arbete;
”Boden ska vara öppen för alla, en hållbar stad (miljö & hälsa). Det ska finnas attraktiva jobb och för detta behövs också en attraktiv fritid och tillgängliga mötesplatser. Väl fungerande skola, omsorg och vård. Våga vara nytänkande och innovativ. Rikt kulturliv och växande näringsliv, med fler hållbara integrationsprojekt!”

Hjärtligt välkommen och väl mött, 9 december!

*Ett guldägg i stadssammanhang är de unika värdena som är karaktäristiska för en plats.