Hur ska en stad se ut, vara och verka för att pensionärer skall bosätta sig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?

Under AVSTAMP-projektets tredje workshopvecka stod Havremagasinets seniorgrupper för dörren. Vi ville ge dem en utmaning att arbeta med projektets frågeställningar på ett annorlunda sätt och anordnade därför en idétävling. Tävlingsuppgiften gick ut på ”Att sälja en bit av Boden”. Lagen fick i uppdrag att välja ut ett eller flera områden, identifiera utvecklingspotential, målgruppsanpassning, kommersialiseringsmöjligheter och resonera kring hur deras lösning bemöter mångfalden i Boden.

Massor av intressanta, kreativa och högst realiserbara koncept har tagits fram. Alla grupper har hittat unika vinklingar och identifierat nytänkande strategier kring hur vi kan utveckla vår stad.

Tydligt efter den tredje veckan blev även hur eniga Bodens invånare (som vi hittills har träffat i projektet) är om vikten och behovet av mötesplatser och aktiviteter där man kan träffas över åldersgränser och etniska bakgrunder.

Vernissage 9 december

Är du sugen på att höra mer om de idéer och tankar som har kommit fram i projektet? Vill du dela med dig av dina idéer till hur vi kan utveckla Boden? Missa inte AVSTAMP-utställningen som startar den 9 december!

Vi jobbar nu inför den sista workshopen, kommande vecka, då vi träffar Bodens näringsliv, kommunpolitiker och tjänstemän.