Hur ska en stad se ut, vara och verka för att "jag" skall bosätta mig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?

Havremagasinets verksamhet visar internationell och lokal konst som ofta handlar om aktuella frågeställningar i samhället. Vi vill med det här arbetet använda konsten som ett verktyg för att lyfta frågor som berör vår stad.

Under hösten har workshops anordnats med fem olika grupper (högstadie, gymnasiet, SFI, Bodens kommun & näringsliv samt Havremagsinets 60+ grupper) kring hur en stad ska se ut och vara för att ”jag” ska trivas här.

Efter dessa workshops har 5 konstnärer bearbeta de olika gruppernas tankar och idéer om en attraktiv stad och konstnärligt visualiserat processen. 

Vernissage 9 december

9 december blir det vernissage på konstnärernas alster samt mer av höstens temaarbeten och uppkomna processer av alla olika grupper om en attraktiv stad ur ett mångkulturellt perspektiv.

Mer information kommer.