Kom och sjung med Bodens internationella kör. Alla är välkomna, ingen körvana behövs. Kostnadsfritt och garanterat roligt. Du behöver inte kunna svenska.

Aktuella kvällar med körövning.


Come and sing with Boden International choir. All are welcome, no choir experience is necessary. Free and fun guaranteed. You do not need to speak swedish.

Dates of choir practises.


Lyssna på Sveriges Radio Norrbottens inslag med körledare Monika Åslund och Eugenia Segerstedt, inför uppstarten i januari 2015.