Född 1977, i Kapstaden, Sydafrika Lever och arbetar i Sydafrika

Breeze Yoko är en Johannesburg-baserade multidisciplinär konstnär som specialiserat sig på video/film och graffiti. Yoko har deltagit i Berlinale Talent Campus och även i flera urbana konstprojekt i bl a Sydafrika, Botswana, Moçambique, Senegal, Tyskland och Frankrike. Hans filmer har vunnit priser på Tricontinental Film Festival, Sydafrika; Särskilt omnämnande på Sienna Film Festival, Italien; och Dak’Art, Senegal. Han målade nyligen i över 13 länder, som resenär på the Invisible Borders Road Trip, via landvägen från Lagos till Amsterdam.

Breezes nyckfulla men ändå kraftfulla väggmålningar, vecklar ut ett slags mänsklighet och skönhet som återskapar de miljöer de målas i. I sökandet efter nya metoder för att “läsa staden” använder Yoko visuella uttryck som tar upp många olika sociala och politiska frågor. Arbetet omfattar tid och plats i ett fiktivt och experimentellt universum. Genom att slå samman flera till synes oförenliga världar i ett nytt universum, avslöjar en inneboende tafatthet och humor som reflekterar våra egna svagheter. Yoko anser också att rörelsen är en metafor för den evigt sökande människan som upplever en kontinuerlig och ständig förändring. Breeze Yokos arbete är också relaterat till det panafrikanska, till att förbättra och forma gamla och nya “system, former och strategier” i kultur- och politiksfären.