I Erik Holmstedts fotografiska arbeten använder han sig av det (post)-industriella samhällets framfart och hur det manifesterar sig i det Norrbottniska landskapet. Det är ett sätt att reflektera över vår samtid, ett undersökande av hur en allt mer konstgjord omgivning i förfall blandas med nyutvecklade strukturer.

Eriks uppväxt i gruvsamhället Malmberget, har präglat hans syn på världen. Han växte upp i ett konstant växlande landskap, där utvinningen av naturresurser skapade arbetstillfällen och välstånd för flera generationer och hjälpte till att bygga upp Sverige som välfärdsstat.  Stadsomvandlingen som fenomen fångade Eriks intresse redan i tidig ålder och hans fotografiska arbetssätt erbjuder möjligheten att reflektera över de vanligtvis obemärkta omvandlingsprocesser som äger rum runt omkring oss.

Den fotoserie som visas under utställningen Digitala Landskap undersöker ursprunget till datacentren. Den fiberoptiska kabeln fanns i den svenska myllan redan på 90-talet, utmed järnvägar, motorvägar och kraftledningar och gjorde Boden till en knutpunkt i den digitala infrastrukturen.  Den militära nedrustningen efter kalla kriget lämnade stora kommersiella möjligheter. Tillsammans med 2000-talets infrastruktur kring vattenkraft och det stabila, relativt fina klimatet, blir Boden- och Luleåområdet en nyckelregion för digital industri. Erik synliggör de enorma förändringar som Norrbotten har upplevt under de senare åren genom att belysa de underliggande strömmarna som finns i stadsomvandlingens mekanismer. Genom hans noggranna observationer av olika tidsspann och hans förmåga att dokumentera livscykler försöker han få oss att förstå förändringen som skett genom generationer, både i naturen och i teknik, för att göra oss medvetna. En medvetenhet som får oss att reflektera över hur vi vill ha det i framtiden.

Här i Norrbotten börjar människans avtryck att förkroppsligas och göra monumentala avtryck i vårt samhälle i form av industriella byggnader; på nya platser blir kretskort, kablar och säkerhetsstängsel vanligare än skog, fåglar och insekter. Under tiden vi ser hur de nya fabrikerna som styr internet, växer och förändrar det Norrbottniska landskapet, så nämns ofta vattenkraftens roll.
Det är trots allt grön energi. Billig och hållbar el från Norrbottniska älvar. Det skadar inte att reflektera över det landskap som en gång gick förlorat, vems och vilkas betesmarker och landområden som expropierades för att bygga dessa kraftverksdammar som idag försörjer dataindustrin i Norrbotten.

Bildserien blir en personlig anteckning för de människor som bott i Norrbotten hela sitt liv, de som känner till platserna som beskrivs i fotografierna och som kan se hur de har förändrats. Som exempelvis hangarerna på den förra helikopterbasen i Boden som idag andas ny luft genom olika datacenter, i annars oanvända och förfallna byggnader.