”I grund och botten handlar det om enkelheten. Att söka just enkelheten ….. och i den oväntade enkelheten, också uppleva en form utav skönhet.”
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik

Var och en av oss är sitt eget universums absoluta medelpunkt kring vilket allting kretsar, mer eller mindre perifiert. En begränsad punkt bland oändligt många andra som var och en betraktar världen från sitt perspektiv. På ett djupare plan har utgångspunkten för Multiversum varit människans fysiska och mentala plats i rymden. Tankarna har cirklat kring hennes förhållningssätt och rörelse i den, perception av färg, form, ljud och verklighetsuppfattning.

I Multiversum leker konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman med den visuella och ljudliga rörelsen i rummet. Musiken och ljuset förändras långsamt och skapar så en dynamisk utställning i ständig utveckling. Under loppet av minuter kan man få se det naturliga ljuset transformera dukarnas färger, som pulserar av liv om man närmar sig och lyssnar eller lägger en hand på dem.

Här reduceras inte besökaren till distanserad betraktare. Tvärtom inbjuder utställningen till att interagera med verken. Känna på dem, lyssna på dem. Bli ett med dem. Komma nära deras väsen och öppna för nya upplevelser.

Musikaliskt expanderar rummet bortom dess imaginära väggar i flera akustiska rum som samexisterar, precis som parallella universa. På speciella platser i rummet kan man både närma sig samtidiga musikaliska stämmor och plötsligt se visuella disparata delar bilda en enhet. Det splittrade fragmentariska blir ett.

Flyttar man sig någon millimeter ser utställningen, situationen, människorna och världen helt annorlunda ut. Här blir det en tydlig symbol för hur det slumpartade, delade som vi misstar för helhet plötsligt får en ny mening. Att våga se något ur ett annat perspektiv och hur det kan öppna helt nya världar, är en av många tankar bakom Multiversum.

Åsa Langerts stora målningar med sina visuella lager av färg skapar frågetecken kring vad vi faktiskt ser – vad som är verkligt, sant eller falskt. Tag plats, absorberas av färg och musik, njut.

”Bortom allt som skiljer finns en fundamental enhet. Och i denna enhet bor skönhet. I skönheten bor evigheten.”
Göran Larsson, författare och präst

Åsa Langert är verksam som konstnär både i Sverige och internationellt. Hon arbetar i en konkret, icke föreställande tradition där verken är befriade från alla föreställande, abstraherade inslag.
Intresset kretsar primärt kring färgens känslomässiga kommunikation och linjens lekfulla sprängkraft i dynamisk rörelse.

Jens Hedman är en internationellt etablerad tonsättare och ljudkonstnär som tilldelats ett flertal priser för sina verk. Hans musik och ljudkonst, som utforskar rumslighet, rörelse och klang, har framförts vid festivaler, i radio och på muséer runt om i världen. Hedman ingår även i Spatial Opera Company och Sidén Hedman duo som båda arbetar med att utveckla den traditionella konsertformen.duo som båda arbetar med att utveckla den traditionella konsertformen.