Soloutställning

Veckan som gick, 1990 till 2000-tal

Digitalt färgsatta teckningar, scannade och digitalt tryckta

Harry Hjälte, odaterat

Seriealbum, tekningar, digitalt och handritat

Nyhetsillustrationer, odaterat

Bläck och papper, scannade och digitalt tryckta

Åke Åkerlundh, född 1945 i Jokkmokk var en sportjournalist och nyhetsgrafiker som arbetade på NSD i Boden. Där producerade han en stor mängd illustrationer, både förklarande kartor och diagram en framförallt humoristiska satirbilder, karikatyrer och seriestrippar med kommentarer om  allt ifrån politik och världsnyheter till vardagsbetraktelser från Norrbotten.

Åkerlundh började arbeta på tidningen under 60-talet och hans teckningar blev ett stående inslag under de drygt 40 åren som han var verksam. Vi visar en stor samling tidningsurklipp med Åkerlunds teckningar producerade för NSD från hela den långa epok då han var verksam.

Bilderna är intressanta tidsdokument som rymmer en dimension vi sällan finner i nyhetsarkiven. Det är en spontan och okonstlad gestaltning av omvärldens händelser och vardagens bestyr med tydlig förankring i sin tid och plats, vilket mer än insikt i själva de historiska nyhetshändelserna ger oss en förståelse för hur de upplevdes här och då.

////////////////////////////////////////////////////////////

Veckan som gick (The past week), 90s and 00s

Digitally colorized drawings, scanned and digitally printed.

Harry Hjälte (Harry the Hero), undated

Comic album, drawn digitally and by hand.

Newsillustrations, undated

Ink and paper, scanned and digitally printed

Åke Åkerlundh, born 1945 in Jokkmokk was a Swedish sports journalist and news illustrator working for local newspaper NSD in Boden. There he produced a large quantity of illustrations, both explanatory maps and diagrams but primarily humoristic satire, caricature and comic strips commenting world poltics and news as well as contemplations about the everyday life in Norrbotten.

Åkerlundh began hes work at the newspaper in the 60’s where they soon discovered his talent for drawing. His drawings became a standing feature in the paper during the roughly 40 years of which he worked there.

On display is a collection of newspaper clippings with drawing by Åkerlundh. The clever drawings form an interesting historic document containg a dimension not often found in news print archives – a spontaneous and straight forward portrayal of news events and contemplations of everyday representative of its time and place. More than insight in the events themself it relays an honest portrayal of how they where experianced there and then.