Installation

En stol till Sara, 2019

Fotografier och motorsågsskulpterad stol

Anna Linder hämtar inspiration från sin farfar Gunnar Brännlunds berättelser om gläntan, stolen och dansscenen i skogan vid Sandsjönäs i Västerbottens inland. Där dansade han själ som ung.  Det var vid tiden då järnvägen byggdes. Musikern satt i skogsgläntan på stolen som var formad ur en granstubbe. Verket En stol till Sara är ämnat att skapa en plats för den musik som skapas i mötet mellan naturen och stolen; musiker, dansande och lyssnande. Verket är också skapat som en hyllning till folkmusikern Sara Parkman.

På väggen finns fyra fotografier. Bilderna är tagna 30 år sedan då Anna Linder som barn besökte gläntan med stolen tillsammans med sin farfar. Hen har senare besökt platsen som vuxen. Vi får här se skogen i en annan gestalt än i övriga huset. Skogen som subjekt som förvaltar och bevarar minnen åt oss snarare än skogen som passivt objekt som blir exploaterat eller som ska skyddas från exploatering av oss (en gestalt som förekommer i husets andra utställningar). Verket skapades inom projektet Myter och Verkligheter – En lesbisk odyssé och är en del av den norrländska lesbiska historieskrivningen.

Anna Linder är född och uppvuxen i Storuman. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Hen har framförallt arbetat med video. Hens egna videoverk och installationer har visats på Moderna Muséet i Stockholm, ICA i London, Svenska Institutet i Paris, Borås Konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Södertälje Konsthall, Galleri Alkatraz i Ljubljana. Linders filmer har visats bland annat på Rotterdams Internationella Filmfestival, Tribeca Film Festival, Arsenal Experimental i Berlin, Oberhausen Film Festival och Edinburgh. Hen har deltagit som mentor i projektet Lesbisk Odyssé organiserat av Lesbisk Makt, en konst- och folkrörelse baserad i Västerbotten.

///////////////////////////

En stol till Sara (a Chair for Sara), 2019

Photographs and chainsaw sculptured stool

Anna Linder was inspired by the story told to her by her grandfather Gunnar Brännlund about the chair, the forest glade, and the dancing rail workers in the woods of inland Västerbotten. When Gunnar was a young man he danced there himself. The musician sat on the stool shaped out of a pine tree stump. En stol till Sara’s purpose is to recreate a space for the music created in the convergence of nature, the stool, the musician, the dancers and the listeners. It is also created as a celebration of Swedish queer folk musician Sara Parkman.

On the opposing wall hang four photographies taken 30 years ago when Anna Linder as a child visited the glade with her grandfather. Linder has since visited the place as an adult. In this installation we encounter the forest in a configuration differing from the portrayal of forest in our other exhibitions. Here, Forest becomes the subject, an agent managing and preserving our forgotten memories, in contrast to Forest as an object waiting to be exploited or protected from exploitation.

This work was created within the project Myter och Verkligheter – En lesbisk odyssé (Myths and Reality – A lesbian odyssey) and it is part of the lesbian history of northern Sweden.

Anna Linder was born and raised in Storuman in Sweden’s interior. Linder is a gender non-binary artist, curator and cultural producer. Their primary work is within the field of motion picture. Their videos and installations have been on display at Moderna Muséet in Stockholm, ICA in London, The Swedish institute in Paris, Borås Art Museum, Göteborgs Konsthall, Södertälje Konsthall and Gallery Alkatraz in Ljubljana. Linders films have been shown at Rotterdam International Film Festival, Tribecca Film Festival, Arsenal Experimental in Berlin, Oberhausen Film Festival and Edinburgh Film Festival. They also participated as a mentor in the project Lesbisk Odyssé, organized by Lesbisk Makt, a popular art movement based in Västerbotten.