Under Kalla kriget var Boden norra Europas sista bastion mot Sovjetunionen. Då fick inga utländska medborgare vistas i staden. Skyltar med texten ”ENTRY PROHIBITED TO ALIENS” sattes upp i och omkring staden.

I sommarens stora utställning på Havremagasinet är migration och förflyttningar i världen temat. Curator är Elise Atangana hon har tidigare varit assisterande curator för THE 11th DAKAR BIENNALE i Senegal 2014.

Titeln på utställningen ENTRY PROHIBITED TO FOREIGNERS är en kommentar till de skyltar som brukade omge Boden. Det var först 1997 som staden öppnades upp för utländska medborgare.

ENTRY PROHIBITED TO FOREIGNERS bjuder in elva internationella konstnärer. Deras verk tar upp temat rörlighet, hur detta förändrar vårt sätt att leva och hur det påverkar vår vardag. Hur denna rörlighet när våra egna och samhällets drömmar och fantasier. Verken berättar om förflyttningar i tid, i rum och i sig själva. De intresserar sig för flödet av idéer och människors migration – hur deras vägar korsas, hur de möts och hur de interagerar.

De utställande konstnärerna är; Said Adrus (Storbritannien/Indien), Loulou Cherinet (Sverige/Etiopien), Julien Creuzet (Frankrike), Love Enqvist (Sverige), Tamrat Gezahegne (Etiopien), Ahmad Ghossein (Libanon), Katia Kameli (Frankrike/Algeriet), Jackie Karuti (Kenya), Mario Macilau (Mocambique), Emanuel Tegene (Etiopien), Breeze Yoko (Sydafrika)