Havremagasinets konstpedagogiska vision

Med Havremagasinets konstutställningar som idé och inspiration vill vi väcka upptäckarglädje och skaparlust! Vår ateljé är en magisk plats där vi jobbar lustfyllt och undersökande med tanke och reflektion som viktiga inslag. Ett konstnärligt undersökande och processinriktat arbetet är i fokus – inte produkten, att det ska “bli något”.

När vi tittar, upplever och reflekterar över varandras verk så undviker vi värderande ord som “fint, fult, snyggt eller dåligt”. Människor löser bild- och form-uppgifter på sina egna unika sätt, vår önskan är att bjuda en varm och tillåtande miljö – en plats utan prestationskrav där en får möjlighet att prova nya tekniker och material. Genom visningar, konstsamtal och sitt eget och andras skapande få tycka, tänka och ta ställning till konsten. Konstpedagogens roll är att skapa förutsättningarna för detta. Att finnas nära med sin kunskap, inspirera och bidra så att varje deltagare på sitt sätt får prova sin kreativa förmåga.

Som Pippi Långstrump sa:
“det har jag aldrig gjort tidigare, så det klarar jag säkert!”

Har du frågor eller vill boka en grupp?

Kontakta anette@havremagasinet.se