Skolor i Norrbottens län kan boka in kostnadsfria besök på Havremagasinet.

SENSORY ART – En konstupplevelse för flera sinnen!

Besökarna möter taktil konst att känna på och uppleva med färger, ljud, vibrationer, hårda och mjuka former och material. De får ta på och uppleva konsten direkt.

Med utställningen som inspiration bjuder vi grupper till ateljéarbete för att med olika tekniker och material själva skapa verk som bjuder in till en sinnlig upplevelse.

Utställningen är lämplig för alla åldrar – från bebisar till åldersrika vuxna – och för alla funktionsvariationer, allt från fullt fungerande till funktionsvarierade.

 

Länskonsthallens pedagoger kommer att arbeta med ett brett spektra av grupper under hela utställningsperioden; från för-, grund- och särskolan till handikapporganisationer och grupper för anhöriga.