Skolor i Norrbottens län kan boka in kostnadsfria besök på Havremagasinet.

Välkommen till oss med din klass/grupp för att uppleva den internationella utställningen SPRÅK. Vi anpassar och erbjuder visning och workshop för de olika stadierna.

För förskolan har vi fokus på KROPPSSPRÅKET.
För år 1-3 handlar det om SPRÅKETS MAGI.
För år 4-6 är temat BILDBERÄTTANDE.
För 7-9 bearbetar vi det DET OFFENTLIGA SPRÅKET.
För Gymnasiet har vi fokus på SPRÅK & MAKT, MAKT & SPRÅK.
För Grund- och sär-gymnasiet anpassar vi visning och workshop till gruppens förutsättningar.

Våra pedagogiska program har självklart kopplingar till läroplanen, här ser du exempel på beröringspunkter som ett besök hos oss innebär: hållbar utveckling, demokrati, språk och kommunikation- att samtala, argumentera, formulera, tolka, om lärande och identitetsutforskande, öva förmågor som förståelse, inlevelse för olikheter/likheter, prova egna uttryck i bild/form, öva att tolka och samtala om innehåll/budskap i olika estetiska uttrycksformer- uppleva, fantisera, få vara kreativ, nyfiken, lösa problem, få kunskap om både historia och nutid och tänka om framtiden, att samverka i sin närmiljö, få inblick i Havremagasinet som kulturaktör i länet samt kännedom om vår programverksamhet.

 


 

Besöket tar ca 2 timmar, för särskolan ca 1 tim och är kostnadsfritt.

Måste förbokas: ingela@havremagasinet.se eller anette@havremagasinet.se