Skolor i Norrbottens län kan boka in kostnadsfria besök på Havremagasinet.

Årets stora internationella utställning Change på Havremagasinet länskonsthall kommer att handla om klimatet.
Vi har bjudit in konstnärer från Norge, Finland, England, Litauen och Sverige för att låta dem gestalta klimatföränringarnas
komplexa frågor, utifrån sina konstnärliga perspektiv. Konstnärerna kommer synliggöra samhällets svårigheter att ta sig an
klimatomställningarna både på offentlig och individnivå, men också att lyfta olika exempel på alternativa förhållningssätt.

Flera undersökningar visar att; de som är unga idag, är den grupp i samhället som oroar sig allra mest för klimatförändringarna. Det har märkts tydligt under våren 2019 med Greta Thunbergs initiativ #skolstrejkförklimatet. Hon har med sitt initiativ och
inspiration fått närmare 1,5 miljoner ungdomar i mer än 300 städer världen över, att agera och demonstrera för att väcka världens politiker till handling.

Länskonsthallen hoppas på ett nära samarbete med skolorna i Bodens kommun under höstterminen för att ge eleverna möjlighet att få uttrycka sina tankar och idéer om klimatet på ett kreativt sätt. Med guidade visningar i utställningen och workshops där eleverna får möjlighet att, i två eller tredimensionella verk, gestalta verkligheten idag, konsumtionssamhället, återvinning, framtid, lösningar och innovationer m.m.

Utställningen Change öppnar 6 juni och kommer att pågå till och med november månad.


Parallellt med utställningen är både personal, elever och föräldrar välkomna som åhörare till våra kostnadsfri förläsningsserie
fr.o.m. 5 september och efterföljande torsdagar fram t.o.m. 28 nobember kl. 18:30. Fri entré till utställningarna efter kl. 18.

 • Om fiskeprojekt i Svartbyträsket, Boden
 • Slow art och återbruk
 • Landart; konst i naturen, med naturen
 • Företagare med återvinning som ledord
 • Alternativ livsstil utanför konsumtionssamhället
 • Hur kan privatpersoner minska sin klimatpåverkan med bibehållen livskvalitet• Norrbottens ornitologer berättar om fågellivet
 • Naturskyddsföreningen miljöarbete
 • Det blir även föreläsningar från LTU om:
 • Östersjön visar vägen för världshaven
 • Nya processer gör avfallet till värdefull resurs
 • Undersökning av mikroplaster i våra städer
 • Miljonsatsning på forskning om fossilfriståltillverkning
 • Förnybar energi
 • Gränsöverskridande konst och teknik

Observera att programmet inte är spikat än så det kan både falla bort uppräknade ämnen och tillkomma nya.


Här får du som klasslärare möjlighet att redan nu planera in och boka ett besök med visning och workshop på länskonsthallen via epost: evalena@havremagasinet.se.
Planera också in en eller flera kostnadsfria föreläsningar, tillika kompetensutveckling, för att ytterligare bredda kunskapen om klimatet och få tips på vad du kan göra för klimatet på individnivå.