Hur ska en stad se ut, vara och verka för att "jag" skall bosätta mig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?

Havremagasinets verksamhet visar internationell och lokal konst som ofta handlar om aktuella frågeställningar i samhället. Vi vill med det här arbetet använda konsten som ett verktyg för att lyfta frågor som berör vår stad.

avdelare

27 September kl. 18:30

Avstamp Boden inleds med två intressanta föreläsare – Oscar Guermouche, Konstnär och Leif Magnusson, Chef på Mångkulturcentrum i Fittja.

avdelare

11 oktober kl. 18:30

Den 11 oktober lyssnar vi till dessa intressanta föreläsare – Stina Oscarsson, Regissör, dramatiker, fri skribent och Milad Muhammadi, Jurist och statsvetare.

avdelare

 

Arbetet fortsätter med SIGMAR Metodbyrå

SIGMAR Metodbyrå anordnar workshops runt dessa frågor med 5 olika grupper; från högstadiet, gymnasiet, Sfi, Bodens kommun (tjänstemän, politiker och näringsidkare) samt Havremagasinets 60+grupper.

Efter dessa workshops ska 5 konstnärer bearbeta de olika gruppernas tankar och idéer om en attraktiv stad och konstnärligt visualisera processen. Skolklasser och andra grupper kommer också att ha möjlighet under hösten att jobba med staden och olika framtidsvisioner på Havremagasinet.

 

avdelare

Vernissage 9 december

9 december blir det vernissage på konstnärernas alster samt mer av höstens temaarbeten och uppkomna processer av alla olika grupper om en attraktiv stad ur ett mångkulturellt perspektiv.

avdelare

 

AVSTAMP Boden är ett samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret. Kommunstyrelsen har beviljat ekonomiska medel till projektet.