1918 – 2000

I Havremagasinets utställningsverksamhet finns alltid den lokala, konsthistoriska förankringen med genom utställningar med verk av Bodenskolans konstnärer. Den här gången har man valt att koncentrera sig på en av dess konstnärer: John Thorgren. Kanske är utställningens tema; porträtt, lite oväntat, då Thorgren är mest känd som landskapsmålare i stort format, men här får man en sällsynt chans att bekanta sig närmare med hans porträttmåleri.

John Thorgren flyttade från västerbotten till Boden och gjorde militär karriär innan han på 50-talet kunde bli konstnär på heltid. Under många år bodde Thorgren i Stockholm och hans motivkrets stammade från fyra områden: fjälltrakterna, Stockholm, Boden och Gotland. Thorgren var en målare som gärna uttryckte sig i stort format och förutom naturmotiv har han även målat porträtt.

Det är inte så alldeles väntat – och sannerligen inte så vanligt – att en mindre stad i Norrland kan ståta med en konstgruppering från 50-talet som faktiskt existerar som begrepp i det nationella konstlivet. Men för sin storlek hade Boden vid denna tid ovanligt många konstnärer och där fanns en mylla för kulturliv, trots frånvaron av kommunala institutioner som lyfte och stöttade konsten. Det var en stad vars två stora arbetsgivare; länslasarettet och Försvarsmakten, krävde en strid ström av välutbildad arbetskraft; människor som flyttade till staden och som tog med sig kulturella intressen och vanor. Där fanns också en folkbildningstradition, buren av bildningstörstande entusiaster.