Konstnären Mats Wikström samling av folkkonst bildar utgångspunkten för denna utställning som har kompletterats med fler konstnärligt verksamma inom eller nära folkkonstens uttryck.

Min samling av folkkonst bildar utgångspunkten för denna utställning. Den har kompletterats med fler konstnärligt verksamma inom eller nära folkkonstens uttryck. Gränserna för vad som skall kategoriseras som det ena eller andra är inte entydiga. Jag ser emellertid folkkonsten som den högsta av konstarter och de verk som finns med här tycker jag uppfyller mina högt ställda krav på ett otvunget och okonstlat uttryck i kombination med en uttalad vilja att berätta något. I vårt sökande efter en pendang, en konstnär som kompletterar och samspelar med den norrbottniska delen av utställningen stannade vi vid Carl Johan De Geer. En konstnär som enligt min mening ävenledes har ett otvunget och okonstlat förhållningssätt till sina verk. Ofta med sig själv som en folklig ciceron i sin egen adliga livssaga. Det otvungna och okonstlade gäller kanske alldeles speciellt de verk som Carl Johan visar här, ett antal filmer, längre och kortare, med tillhörande manusskisser. Varken filmerna eller skisserna har varit avsedda att benämnas eller visas som konst. Här är det dock konst, väldigt bra konst – Curator Mats Wikström

Carl Johan De Geer
Carl Johan De Geer visar filmer med tillhörande manusskisser. Två långfilmer i den lilla biosalongen, den mycket sällan visade Buljong samt Med kameran som tröst, del 2. I utställningsrummet visas kontinuerligt fem kortfilmer som samtliga kan sägas utgå från Carl Johans person, hans familjearv och hur mötet med omvärlden gestaltar sig. Detta speglat i ett avantgardistiskt 60-tal, i sin verksamhet med olika konstnärliga uttryck och inte minst i hans relationer till familj och arbetskamrater.

Birgit Engström
Birgit Engström är dotter till Fingal Larsson som blev ett av offren i den sk Enbom-affären under det kalla krigets kommunistskräck. Birgit har använt sitt stora fritidsintresse, korsstygnsbroderi, för att formulera sina tankar och känslor kring pappans och familjens öde.

Clifton Fexmo
Clifton Fexmo visar foton med tillhörande texter som handlar om byn Jierijärvi med omnejd där han tillbringat delar av sin ungdom. En dokumentation av en hembygd som också redovisar Cliftons ansträngningar att förbättra vägnätet.

Gideon Granberg
Gideon Granberg började på ålderns höst att måla motiv från hembygden och snickra i trä efter ett långt yrkesliv inom skogsbruk och åkerinäring. Människan och mänskliga aktiviteter är huvudtemat i Gideons produktion där minnen och fantasi ofta får lika stort utrymme.

Gunnar Hansson
Gunnar Hanson har dedikerat senare halvan av sitt liv åt hantverk, måleri och skulpterande, det mesta i trä men även andra material förekommer. Här visar vi delar av Gunnars stora produktion av träskulpturer, till största delen djur, men även näcken och Zlatan.

Julia Nylund
Julia Nylunds skaparlust väcktes när småbruket avvecklades under 60-talet. Saknaden av kreaturen i den tomma ladugården fick henne att göra porträtt av dom älskade korna vilket, ett skapande som sedan fortsatte under hela hennes levnad.

Kjell Sandberg
Kjell Sandberg började att uttrycka sig konstnärligt på dom kaffefilter han hade i köksskåpet. En stor hamburgerkedja försåg honom med kritor och när Kjell var färdig hade 193 kaffefilter fått teckningar som verkar vara ett kodspråk med sanningen om hur världsalltet hänger samman. Vi visar även Kjells målningar med en liknande tematik.

Anonyma dockor
Under senare delen av 90-talet bedrevs arbetspraktik för arbetslösa vid Medborgarskolan i Haparanda. Bl a tillverkades dockor. Vi visar fyra av dessa omsorgsfullt tillverkade dockor.