Video

Esto no es agua (Det här är inte vatten), 2015

Enkanaligt videoverk med ljudkomposition av Daniel Pineda
5.20 minuter

Carolina Caycedo har sedan 2012 följt effekterna som stora vattenkraftverk har på naturen och de sociala landskapen i flera sydamerikanska regioner. Hennes arbete uppmärksammar de katastrofala effekterna av de tillsynes nyttiga fördämningsprojekt. Hennes arbete i projektet består av allt från performance till videoverk skapade på plats tillsammans med de lokala samhällen som kämpar för att försvara sina territorier. På Havremagasinet visas ett av dessa videoverk, Esto no es agua från 2015, en serie digitalt manipulerad klipp kombinerade med en hypnotisk, drönande ljudbild skapad av Daniel Pineda.

Dessa ”Vattenporträtt”, som hon kallar dem, är försök att avbilda floder som levande varelser med politisk agens.  Målet är att avlära sig termen ”landskap”, en inbjudan att revidera den moderna förståelsen för naturen där ”landskap” har använts som en spegel för att separera den mänskliga betraktaren från ekosystemet.

Vi måste ombilda och omorientera vår relation till vatten, för att stå emot bilden av floden som an resurs för oss att exploatera, och istället, förstå vatten som något levande med nästan oändlig förmåga att förse och upprätthålla om vi tar tillåter den. Att kasta ut fiskenätet är att bekräfta floden som allmännyttig. Nätet, till skillnad från dammen, tillåter vattnet att flöda genom.

Carolina Caycedos arbete frammanar tankar kring vatten som någonting gemensamt delat av alla levande och uppmärksammar den nära relationen mellan politiska och sociala konflikter och miljörättvisa. ”Konst har alltid varit ett verktyg för mig för att existera i samhället och att utöva medborgarskap”, säger hon. ”Miljöintresse separeras och förskjuts aldrig från sociala och politiska aspekter.”

Carolina Caycedo, född i London, är en Colombiansk multikonstnär känd för sina performance, videoverk, böcker, skulpturer och installationer som uppmärksammar miljöproblem och sociala frågor. Hon deltar i folkrörelser för urfolks rättigheter, rättvisa ekonomier och för bostaden som mänsklig rättighet. Hon har gjort konstnärsresidens vid DAAD i Berlin, The Huntington Libraries, Art Collections and Botanical Gardens. Hon har mottagit stöd från Creative Capital och Prince Claus Fund bland många fler. Hon har ställt ut vid Sao Paulo-, Berlin-, Whitney- och Venedigbiennalerna samt vid Chicagos arkitekturbiennal.

De senaste soloutställningarna är Care Report på Muzeum Sztuki i Łódź, Wanaawna, Rio Hondo and Other Spirits vid Orange County Museum of art, Cosmoatarrayas vid ICA Boston samt From the Bottom of the River vid MCA Chicago. 2020 var Caycedo i residens vid Occidental College och hon är en av de utvalda konstnärerna för den kommande 23e Sidneybiennalen. Hon är även medlem i hyresgästfacket i Los Angeles samt i den sociala rörelsen Rios Vivos Colombia.

//////////////////////////////////////////////////////////////

Esto no es agua (This is Not Water), 2015

Single channel video and sound composition
5.20 min
Sound: Daniel Pineda
Courtesy of the artist, Commonwealth and Council, and Instituto de Vision

Since 2011, Carolina Caycedo has been following the effects that large dams and hydropower plants have on natural and social landscapes in several American bio-regions. Calling attention to the catastrophic effects of seemingly benevolent hydropower projects, Caycedo’s work ranges from performance to films shot on location to working in and with various communities engaged in the protection of their territory, researching the consequences of the transformation of rivers, public bodies of water, into privatized resources.

Much of her work portray rivers as living entities that have political agency and rights. Her cause is to unlearn the term ‘landscape’—including its connotations in the visual arts—to revise our modern understandings of nature that assumes it as a background separated from humans, suitable only for exploitation or contemplation; a position that in turn has separated the human obvserver from the ecosystem. In Indigenous cosmogonies of the Americas, which Caycedo has gotten in contact with through her projects, all bodies of waters are connected. Rivers are the veins of the planet, and their waters, associated communities, and ecosystems—of which humans are also part of, not as masters or owners, but as just one other member of the commons.

This Is Not Water is the first of a series of short videos that the artist refers to as “Water Portraits”. With these videos of crafted sound and visuals, her attempt is to capture rivers and water as social agents within contemporary environmental conflicts. The message is distinct, rivers must flow. In the video, as if seen with a kaleidoscopic eye, the river flows in multiple directions, it bifurcates in new rivers and others come to meet at the axis. Cascades can run horizontally, diagonally, or even climb up. In the indigenous cosmogonies above and below do not exist, there is no hierarchies in nature, all is circular and sustainable, for the river is also the clouds and the rain and trees and catfish among many other beings.

Carolina Caycedo body of works is about conjuring water as a common good to all living, and to bring awareness of the tight relationship between armed conflicts and environmental injustice. She has said that “art has always been for me a tool to exist in society and to exert citizenship, environmental interest is never dislocated from social and political aspects”.

Carolina Caycedo is a London-born Colombian multidisciplinary artist known for her performances, video, artist’s books, sculptures, and installations that examine environmental and social issues. She participates in movements of territorial resistance, solidarity economies, and housing as a human right. She has held residencies at the DAAD in Berlin, and The Huntington Libraries, Art Museum, and Botanical Gardens; received funding from Creative Capital and Prince Claus Fund among others; Has participated in the Chicago Architecture, Sao Paulo, Venice, Berlin, and Whitney Biennials. Recent solo shows include Care Report at Muzeum Sztuki in Łódź; Wanaawna, Rio Hondo and Other Spirits in Orange County Museum of Art; Cosmoatarrayas at ICA Boston; and From the Bottom of the River at MCA Chicago. In 2020 Caycedo was the Wanlass Artist in Residence at Occidental College and she is one of the selected artists for the upcoming 23rd Sydney Biennial.  She is a member of the Los Angeles Tenants Union and the Rios Vivos Colombia Social Movement.