För andra sommaren i rad bjuder Havremagasinet in till utställningen Efter Bodenskolan, där samtida konstnärer, alla med rötter i eller med anknytning till staden, medverkar.

Förra sommaren gavs plats för sju konstnärer, nu är det dags för ytterligare sju. Sammanlagt blir det 14 konstnärer Ð lika många som de som en gång bildade den grupp som av eftervärlden skulle komma att kallas Bodenskolan.

Under sina utställningssomrar har Havremagasinet alltid upplåtit ett våningsplan till Bodenskolan som bildat ett symboliskt tak till den samtida och internationella konsten i resten av huset, som en påminnelse om värdet av en lokal kulturhistoria.

Boden är en relativt ung stad med en historia intimt förknippad med 1900-talets militära försvarsstrategi. Satsningen på det militära drog till sig människor från hela Sverige, många med kulturella intressen. Redan på fyrtiotalet arrangerade Bodens konstgille utställningar med flera av dåtidens stora namn, bildningstörsten var stor och under kommande år startades kurser i teckning, måleri och konsthistoria.

Det var i den myllan konstnärerna i Bodenskolan fann varandra. Själva såg de sig nog inte som en grupp, Boden-skolan är eftervärldens begrepp. Några manifest skrev de aldrig, däremot inspirerade och stöttade de varandra, ordnade utställningar och utvecklades tillsammans. Boden blev en aktiv konststad med många yrkesverksamma bildkonstnärer och det var också där som Norrbottens allra första kommunala konsthall etablerades.

Men historien tog naturligtvis inte slut där, något som framgår tydligt i den exposé av samtida konstnärer i utställningarna Efter Bodenskolan, som delats upp i två grupper för att bereda ordentligt med plats.

I årets utställning medverkar:

Simon Berg
Bengt Frank
Kerstin Hedström
Marianne Wikström
Lena Ylipää & Anita Ylipää
Eva Zettervall

Curator: Havremagasinet