livet. inte bara mitt.

9 november 2023
klockan 18:00

Välkommen till en inspirerande föreläsning i Café Pampas: LIVET. INTE BARA MITT. kommer att presenteras av Anders Marner.

I utställningen Livet. Inte bara mitt. presenteras fotografier av Anders Marner tagna i Boden och Stockholm mellan 1960-talet och början av 1970-talet. Bilderna ackompanjeras av en rik och personlig essä skriven av Marner där han reflekterar över hur det är att betrakta bilderna 50 år efter att de tagits. Han ställer två tidsperspektiv mot varandra, å ena sidan tillfället före fotograferandet då intentionen bestäms, och å andra sidan distansen som upprättas till bilden vid återblickandet långt senare. Däremellan finns det ögonblick som kameran har fångat och som materialiseras som bilder i utställningen.

Om Anders Marner

Anders Marner är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på estetiska frågor i skolan och i synnerhet ämnet bild. Anders Marner har deltagit i flera nationella utvärderingar i ämnet. Teoretiska intressen är medieekologi, sociokulturell teori samt semiotik.