I sin konst ger Knutte Wester röst till människor som inte har möjlighet att själva göra sig hörda.

Det är människan, hens liv och dennes situation som är det viktiga. Ett återkommande tema är vikten av att lämna spår; vad som finns kvar när en person lämnar en plats, oavsett om det är frivilligt eller ofrivilligt. Det kan vara barnhemsbarn i Riga, papperslösa flyktingar i Sverige, eller hemlösa på ett härbärge i Brooklyn.

Wester är en berättare, eller snarare återberättare. Utifrån idéer och intryck skapar han skulpturer, film, installationer och sociala projekt som rör sig runt samhällsteman som utanförskap, inkludering och hierarkier. Men alltid tillsammans med de vars situation han vill belysa.

Utställningen har fått titeln Gryning utan namn från filmen Dawn in a city without name- ett bärande verk i utställningen. Titeln anknyter även till ett nyligen gjort verk – Untititeld (Rogers Ave, 6am on a Sunday morning) – som Wester skapade på ett härbärge i Brooklyn våren 2015.

I utställningen visas även ett nytt verk, en skulptur i brons föreställande en koja som tillkommit under Westers projekt En hemlig plats, ett projekt tillsammans med papperslösa flyktingar som Wester påbörjade 2012 och ännu arbetar med.

Reportage om Knutte Westers utställning i P1

Om konstnären
Konstnären Knutte Wester skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta ifrån en medial radar, som barnhem eller flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. På så vis skapas en plattform där de som sällan blir hörda får en röst; de är flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Wester (född 1977) är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar, bland annat i Moskva, Johannesburg, Gdansk, Stockholm, Västerås och Linköping.

www.knuttewester.se