Kerstin Hedström ryggar inte för det komplicerade i sitt konstskapande. Det omständliga i arbetsprocessen, långsamheten i det precisa arbetet, omsorgen om detaljer, det meditativa i upprepandet. Som när hon under lång tid samlade på sig tusentals glasögonlinser som hon borrade små exakta hål i till skulpturgruppen Livstycken på biblioteket i Kulturens hus i Luleå. Eller som den gången när hon fäste glasrör vid glasrör till den mäktiga ljusskulpturen Svart regnbåge, eller delade cd-skivor och vinylskivor i exakta bitar till verket Symbol. Exemplen är många.

I över trettio år har hon, som växte upp i Harads men är bosatt i Luleå, arbetat som konstnär med inriktning mot offentlig gestaltning, återvunna material och ljus. Tiden är en viktig komponent i hennes arbete. Hon arbetar med slow art, en rörelse inom konsten där teknik, material och arbetsprocess fått en särskild betydelse.

Kerstin Hedström använder sig ofta av förbrukade föremål, ting som bär tysta vittnesmål och blir till symboler för skeenden, känslor och erfarenheter när de sätts samman och bildar mönster, ytor och former. Föremålen, liksom de övriga material hon använder, skiftar beroende på tillfälle och premiss. Ofta väljer hon material som bryter och reflekterar ljus, ger optiska effekter och skapar liv och rörelse i verken.

I hennes arbetsprocess ingår samlandet som en väsentlig del. Från början är det ofta föremålen i sig som väcker tankar och känslor. Under samlandets gång börjar idéerna gro och sakta ta gestalt.

Medicinska blisterkartor har hon samlat på i många år. I varje karta såg hon en reflektion av människan som tryckt ut tabletten, som vore kartorna bärare av berättelser. Vissa kartor är intryckta, liksom snabbt hanterade. På andra är den genomskinliga plasten runt tablettens form återskapade, liksom städade.

Hus brukar ibland få stå som symboler för jaget och vår upp-fattning om oss själva. Med hjälp av blisterkartor, tunn offsetplåt, dekorgummi och ljus väcker Kerstin Hedström tankar om mänsklig samvaro, ensamhet och ödslighet i det flimrande ljuset.