Född 1977 i Addis Abeba, Etiopien
Lever och arbetar i Addis Abeba, Etiopien

Tamrat Gezahegne har studerat afrikanska urinvånares kunskap och vishet, i synnerhet hos det etiopiska folket i Omo-dalen. Han intresserar sig främst för deras klädsel, ordspråk, kulturer, mediciner, rättssystem och trosåskådning, själva essensen av deras identitet. Till skillnad från en antropolog riktar han inte in sig på folket som helhet utan på individen inom gruppen – bäraren av gruppens kulturella identitet.

Utifrån denna föreställning, att individen tillhör urinvånarna och att den ägs av ett ekosystem som den är beroende av, visar Gezahegne upp målningar, teckningar och performance-akter. Betraktaren får sedan dyka in i en värld, en helt främmande dimension, där konstnären vet att betraktaren kommer tappa sin sociala och estetiska roll.

Klara, lysande och vackra färger, experimenterande, performance och manuskript, i vilka han delar med sig av sina observationer, har utvecklat ett universum med fokus på betraktaren. Fastän detta kan vålla obehag uppmuntrar konstnären till att återvända till mänsklighetens rötter. Det är ett tillfälle att “glädjas med själen”. Därefter kan konstnären forma betraktaren för att låta denne få insyn i vad konstnären uppfattar utifrån sitt insidesperspektiv.