GAZA International airport – on land and air av Kent Klich

Detta är en fotoutställning om flygplatsen i Gaza som invigdes 1998 och bombades av Israel i början av 2000-talet – den fanns bara i knappt två år. Kent har återvänt till Gaza ett flertal gånger, han väljer att fokusera på det som inte annars brukar synas i nyheternas rapportering. 

Flygplatsbygget i Gaza var viktigt och betydelsefullt för många palestiner. Bygget stod för en dröm om om att kunna få resa fritt. Kent har jobbat tillsammans med människorna på platsen, de som bor och jobbar där, det är författare och andra som är verksamma i organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter. Kent lyssnar till de berättelser om krig och våld och det dagliga hårda livet som sker I Gaza som är en del av Palestina som är ockuperat av Israel. Gazaområdet är lika stort som avståndet mellan Boden och Luleå och ca 1,6 mil brett- på den ytan samsas ca. 2 miljoner människor.

Frågeställningar om tematiken:

 • Var ligger Gaza?
 • Hur stort är området till ytan och hur många människor bor där?
 • Vad är det för speciellt med platsen, religiöst, historiskt, politiskt?
 • Varför var flygplatsen viktig?
 • Varför tror ni att Gaza airport bombades?
 • Vad betyder det att en stad/ett område är ockuperat?

Skapande övningar och diskussionsfrågor:

 • Titta på en karta och sök upp var på jorden Gaza finns, vad tänker du om platsen? Vad tror du det är för klimat här? Hur ser livssituationen ut för människorna? Kan ett barn/ungdom köpa samma saker i affären som du kan göra här i Sverige? Hur ser bebyggelsen ut? Rita/teckna och berätta

 • Titta noga på fåglarnas ”kroppsspråk”- (hållning, huvud, blick, kroppsställning)
 • Fundera över vad de ”säger”, teckna/måla, gör ”pratbubblor”
 • Vad tror du just dessa duvor har för historier att berätta?
 • Hur har duvor hjälpt mänskligheten?
 • Påverkar landsgränser en duva?

 • Varför finns dessa mosaikdelar med i utställningen?
 • Hur tror du att det såg ut innan de blev fragment? Var förekommer mosaikutsmyckningar? Varför? Finns det någon geografisk hemvist för mosaik-tekniken?
 • Klipp eller riv papper (tidningspapper, färgade ark, silkespapper el dyl) i bitar, ta ett svart papper som underlag och skapa en bild i mosaikteknik. exempel: landskap/djur/bebyggelse/porträtt etc.

STORT TACK för att du och din klass tog del av utställningen! Återkoppla gärna med foton/filmer till anette@havremagasinet.se På sociala medier kan ni göra inlägg med #havremagasinet

LYCKA TILL!

Kontspedagogerna Anette och Ingela på Havremagasinets länskonsthall i Boden