Under bytet av den internationella utställningen bokas visning av "Minnets platser
Platsers minnen" på telefon 0921-930 41 eller på
e-post info[at]havremagasinet.se. Vi kan ta emot er mån–fre 9-15

Marie Nilsson visar fotografier ur projektet Minnets platser Platsers minnen. Projektet började med en resa i Kanada i hennes fars fotspår – men 70 år efter honom – för att försöka förstå hur hans liv varit genom att besöka platser där han levde och arbetade. Därefter har hon fotograferat faderns födelseort Norra Svartbyn och hennes egen uppväxtplats där och i Boden, och sedermera platser i Stockholm som varit av betydelse för henne.

 

Fyra av fotografierna som visas på Havremagasinet är från området kring Lillträsket i Norra Svartbyn, sex är från Boden. De är tagna mellan 1997 och 2004. De är ett urval från boken Minnets platser Platsers minnen.

Om fotografen:
Marie Nilsson är frilansfotograf, född i Norra Svartbyn Boden och bor i Stockholm sedan 1971. Hon arbetar med dokumentära projekt med fokus på urbana miljöer i stads- och naturlandskap, det offentliga rummet samt konflikter mellan land/stad och natur/kultur, som har visats i böcker, separatutställningar samt ett flertal grupp- och samlingsutställningar. Hon har också arbetat som skribent och redaktör samt med text- och bildredigering.