Havremagasinet är en av Bodens största byggnader, en mäktig byggnad i sten med sex våningar på sammanlagt 3600 kvadratmeter och en del av Bodens garnison.

Totalt 288 träpelare bar upp tyngden av säd för en hel garnisons behov under tidigt 1900-tal. Vid den här tiden var ”fordonen” – det vill säga hästarna – havredrivna.

Arkitekten Erik Josephson ritade Havremagasinet som stod färdigt 1911-12. Byggnaden beskrevs redan på 1930-talet som ”fullt tidsenligt inredd samt försedd med maskinell utrustning av modernaste konstruktion”.

Havren förvarades i stora spannmålsbingar och kunde flyttas med en snillrik mekanism mellan våningarna. En fjärrtermometer avläste temperaturen i de olika bingarna och om temperaturen var för hög måste spannmålen sättas i rörelse och flyttas till en annan våning. Förvaringen av säd för Krigsmakten i Havremagasinet upphörde år 1950.

År 2001 beslutar regeringen att Havremagasinet ska förklaras som byggnadsminne. Det stora ljusinsläppet och ljusa färger gör att byggnaden fortfarande känns modern.

Sedan 2010 huserar Havremagasinet en av Sveriges största konsthallar. Här visas utställningar med lokal kulturhistorisk förankring, tillsammans med nordisk och internationell samtidskonst på internationell toppnivå som behandlar aktuella teman. Havremagasinet permanentades som länskonsthall 2014 och finansieras huvudsakligen av Norrbottens läns landsting och Bodens kommun.