Boden internationella kör, startade 2015 under projektet Träffpunkt, och fick sedan möjlighet 2016 att leva vidare som en del i projektet BIG – Boden InterGreat på länskonsthallen Havremagasinet. Under sammanlagt fyra år fortsatte körmedlemmarna, ett 60-tal människor från olika delar av världen, att sjunga tillsammans på länskonsthallen under ledning av körledaren Monica Åslund från Luleå.

När BIG-projektet tog slut 2018 övertog Folkuniversitetet kören och de sjunger idag på Snabelhuset på Erikslund i Boden.


Lyssna på Sveriges Radio Norrbottens inslag med körledare Monika Åslund och Eugenia Segerstedt, inför uppstarten i januari 2015.