Havremagasinets länskonsthall driver egna och deltar i olika samverkansprojekt, både lokala, regionala och nationella.

Utöver länskonsthallen ordinarie verksamhet – att ställa ut internationell och lokal samtidskonst och bedriva pedagogisk verksamhet i vår ateljé för barn, ungdomar, vuxna och äldre – driver vi egna och deltar i olika samverkansprojekt.

Projekt innebär rent praktiskt att vi kan erbjuda olika sorters verksamhet, för flertalet målgrupper, på ett eller annat sätt knuten till den ordinarie verksamheten. Det kan vara integrerande projekt för att öppna dörrar och riva murar mellan olika samhällsgrupper och åldrar eller skapande och kreativa projekt där människor bjuds möjlighet att prova på och testa nya konstnärliga tekniker utifrån olika samhällstematiska frågor. Genom våra projekt får deltagarna möjlighet att prova aktiviteter som de inte annars skulle komma i kontakt med och träffa nya bekantskaper.

Projekten kan vara finansierade med lokala eller regionala medel, men också nationella medel både från statliga organ och  stiftelser har kommit deltagare till godo. I våra projekt satsar vi alltid på att anställa personal och att använda de medel som tilldelas oss för investeringar i det regionala näringslivet.

Till höger kan du läsa mer om projekt vi driver och deltar i nu samt projekt som vi genomfört och deltagit i tidigare.