Rätten att vara värd

Konstverket Al Madhafah/ The Living Room – ett verk av arkitekten Sandi Hilal i samarbete med Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah. I Gula huset, på Iduns väg 6, Prästholmen Boden.

Med utgångspunkt i Bodens historia har arkitekten Sandi Hilal undersökt flyktingskapet. Hon frågar sig på vems villkor integrationen är tänkt att fungera och tittar på vardagsrummets symboliska och faktiska värde i den. Vardagsrummet ger möjligheten att vara värd, att bjuda in andra och att själv sätta agendan. Är det i vardagsrummet möjligheten finns att inte bara vara gäst, utan även bjuda tillbaks, och på så sätt förändra ett samhälle?

Statens konstråd, Bodenbo, Havremagasinet och Försvarsmuseum Boden har samarbetat med arkitekten Sandi Hilal och de nyinflyttade bodensarna Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah i konstprojektet Al Madhafah/ The Living Room. Med gemensamma krafter har ett lokalt vardagsrum skapats, en plats där bjudning, fika och samtal blir konst och kunskapsutbyte.

Idén kom till Sandi Hilal under hennes researcharbete. Hon träffade Ibrahim Muhammad Haj Abdullah och Yasmeen Mahmoud, numera bosatta i Boden efter att ha flytt från sitt hemland Syrien. De bjöd regelbundet in gäster – en aktivitet som kräver ett vardagsrum, vilket Sandi Hilal insåg saknades för många nyanlända. Al Madhafah/ The Living Room i Gula huset på Prästholmen är ett konstverk, men också ett vardagsrum öppet för dem som vill vara värdar för nya möten.

“Under mitt första möte med flyktingarna i Boden kände jag att de riskerade att fastna i rollen som gäster, ett för evigt tillfälligt tillstånd. Konstverket är ett publikt vardagsrum mitt i en flyktingförläggning och en alternativ allmän plats, där flyktingar kan utöva sin rätt att agera värd. Utrymmet aktiveras av dem själva. Genom bjudningarna kan de bryta upp den dynamik som råder i relationen mellan en nyinflyttad och en ortsbo”, säger Sandi Hilal.