Länskonsthallen har ett nära samarbete med föreningen Havremagasinets vänner. Föreningen har från Postkodstiftelsen erhållit stöd för sitt projekt "Möten med naturen 2019", för att praktisk kunna arbete skapande av, i och med naturen som resurs i samverkan med konstnärer och deltagare.

Projektet ”Möten med naturen 2019” utgår från länskonsthallens klimatutställning CHANGE/FÖRÄNDRING. Det praktiska arbetet genomfördes ute i naturen runt omkring Havremagasinet länskonsthall Boden.

Att få arbeta skapande och kreativt i naturen öppnar upp möjligheten att förstå densamma; vad en får och inte får göra, vad en kan göra av materialet som finns i naturen och på den plats en befinner sig. Att skapa kreativt förstärker individens aktsamhet och i och med det samhällets kollektiva ansvar om naturen med insikten om allas påverkan på miljön.

Deltagarna i projektet har genom workshops interagerat med naturen och varandra helt fritt och oberoende av genus, funktionsvariation eller andra förmågor och kunskaper. Workshops har genomförts med öppet sinne och ett forskande arbetssätt, för att väcka deltagarnas engagemang och medvetenhet för natur, miljö och klimat.

I länkarna till höger kan du se filmer från de workshops som genomförts.

Deltagande konstnärer:

Birgitta Linhart, landart-konstnär med rötterna i Norrbotten som skapar med deltagarna konst i naturen, av det naturmaterial som platsen erbjuder.

Anders Sunna, samiska målare och grafitti-konstnär från Jokkmokk. Deltar i länskonsthallens utställning CHANGE/FÖRÄNDRING. Skapar ett grafittiverk med deltagarna i storformat utomhus.

Konstnärsduon Gideonsson/Londré, har sina rötter i Stockholmsområdet och bor i Jämtland. Deltar i utställningen CHANGE/FÖRÄNDRING med. Genomförde en undersökande performance med deltagarnas fötter i en avgränsad plats som försöksområde. Deltagarna sedan fick skapa skor utifrån det material som fanns att tillgå i respektive försök.

Mattias Käll, skulptör och fotograf från Sandviken. . Deltar i utställningen CHANGE/FÖRÄNDRING med både skulptur och video. Resonerar med deltagarna om förpackningsindustrins konsekvenser och skapar med rester från deltagarnas egna plastsorteringskärl och plast som hittats i naturen.

Syfte med projektet:

Att skapa och/eller uppmärksamma attityder och förändringsbenägenhet hos deltagarna, för att öppna upp möjligheter att förändra och förbättra individens beteende i naturen och för miljön, både på kort och lång sikt. Projektet vill också uppmärksamma samhällets och individens konsumtion, förpackningsindustrins ansvar och den enskilda individens möjlighet att påverka sina egna köpvanor och personligt agerande.

Målgrupp:

Barn och ungdomar
Nyanlända med och utan uppehållstillstånd
Personer med funktionsvariationer och
Klimatintresserad allmänhet


Föreläsningsserie hösten 2019

I projektet ”Möten med naturen 2019” ingick också en föreläsningsserie som genomfördes torsdagkvällar, i samarbete med Café Pampas på Havremagasinet. Programet med föreläsare hittar du här.