Havremagasinets vänner har från Postkodstiftelsen erhållit stöd för sitt projekt Change/Förändring – praktiskt konstnärligt skapande i och med naturen.

Projektet utgår från Havremagasinet länskonsthalls klimatutställning Change/Förändring och det praktiska arbetet kommer att bedrivas ute i miljön/naturen i Boden med omnejd.
Att få arbeta konstnärligt i naturen skapar möjligheten att förstå naturen, vad man får göra, vad man kan göra i och av naturmaterial och en plats. Det kan förstärka individens och samhällets aktsamhet om naturen och allas påverkan på miljön. Deltagarna får tillfälle via olika workshops att interagera med naturen oavsett bakgrund, erfarenhet, fysisk förmåga, kön, ålder eller läggning. Med konkreta aktiviteter i naturen vill vi väcka engagemang, nyfikenhet och medvetenhet för naturen och miljön.

Tillsammans med landart-konstnär Birgitta Linhart bjuder vi in att skapa konst i naturen av naturen.
Med Anders Sunna, samisk konstnär från Jokkmokk, som visar sitt verk i Change utställningen, planerar vi workshops med måleri i storformat utomhus.
Gideonsson/Londré deltar med en konstinstallation i den aktuella utställningen. Konstnärsduon från Jämtland, kommer att hålla olika typer av skapande och performance.
Med inspiration av Mattias Källs två verk på Havremagasinet arrangerar vi workshops tillsammans med konstnären där deltagarna resonerar runt förpackningsindustrin, sopsortering samt skapar nya verk av det vi finner utomhus.
Syftet med projektet är att skapa och/eller uppmärksamma en attityd och förändringsbenägenhet hos deltagarna som förändrar och förbättrar individens miljöbeteende både på kort sikt med också på lång sikt. Att uppmärksamma samhällets och individens konsumtion, förpackningsindustrins ansvar och den enskilda individens påverkan på sina köpvanor och agerande.

Våra målgrupper är; barn och ungdomar, nyanlända, personer med funktionsvariationer och den klimatintresserade allmänheten.
De ovanstående konstnärerna deltar också i Havremagasinets föreläsningsserie CHANGE/FÖRÄNDRING under hösten, torsdagar kl 18-20, 5 september – 28 november.

För mer information, kontakta:
Ingela Ögren Weinmar
Intendent, Havremagasinet Länskonsthall Boden
ingela@havremagasinet.se, 073-180 81 37

 

Med stöd av: