I februari 2020 ska vi kraftsamla, ZOOM:a in och sätta ljuset på konstpedagogiken i Norrbotten!

ZOOM genomförs i flera kommuner i Norrbottens under vecka 9 och 10, 2020. Målgruppen är ALLA, med fokus på barn och unga sportlovsfirare, men även övrig lokalbefolkning, tillresta och turister.

Målet med ZOOM är att kraftsamla i ett demokrati- och jämställdhetsprojekt för framtidens Norrbotten. Att öka kunskaperna om och upplevelsen av konst genom konstpedagogiken och synliggöra både små och stora konstverksamheter runt om i Norrbotten.

ZOOM ska skapa nya arenor för konstupplevelser i länet var helst vi kan förmedla, samtala, förhöja och berika människors konstupplevelser.

Projektet ZOOM ägs av Havremagasinet länskonsthall Boden och genomförs i samarbete med konstkonsulenten Region Norrbotten, Sunderby Konstskola och Sveriges Konstföreningar. Projektet finansieras av Region Norrbotten och Kulturrådet.