Klimatet förändras, med oförutsägbara konsekvenser. Och när klimatet förändras måste vi förändras. Som individer, som samhälle, som global ekonomi. Vissa tycker att den nuvarande ekonomiska modellen inte håller för 7 miljarder människor på vår planet.

Vad sägs om 7 miljarder människor som vill ha en bil, 7 miljarder människor som vill resa med flyg, äga ett hus, äta kött två gånger i veckan, åka till exotiska turistmål och vart och vartannat år skaffa ny telefon, ny TV och en ny garderob…

Till denna utställning har Havremagasinet bjudit in konstnärer från norra Europa för att belysa några av de här globala utmaningarna och ge ett regionalt perspektiv inbäddat i en lokal kontext. De konstnärliga positionerna gör att vi kan formulera våra egna visioner för framtiden och bjuder in till att tänka vidare på hur vi som art behöver agera, behöver ändra på oss, för att kunna bevara denna unika plats i rymdens oändlighet.

Eftersom detta ämne är så viktigt beslöt vi oss för att förlänga utställningsperioden till långt in på hösten. På så vis kan vi inte bara fokusera på ett rikt och mångfacetterat offentligt program under hösten, med utställningen som en grund för diskussion och inspirerande utgångspunkt för nya tankar. Det öppnar också en möjlighet för de medverkande konstnärerna att arbeta med temperaturväxlingar inom utställningen, eftersom de tre översta våningarna på Havremagasinet inte är uppvärmda. Från september till november kommer vi att arrangera vetenskapliga föreläsningar, konstnärssamtal, uppträdanden, offentliga diskussioner och ett intensivt pedagogiskt program. Vi hoppas att denna utställning kan bidra till en mer komplex, mer grundläggande offentlig diskussion om de utmaningar vi står inför, inte bara som samhälle, utan som art.