En utställning om språk; om språkets makt och om språk som makt. Om kommunikation och språkgränser, om vem som kan tala, vad en kan tala om och hur en gör det. Om modersmål, om språket som identitetsskapare, som en fundamental del av vem vi är och hur vi uppfattas av andra. Om kroppsspråk, digitala språk och musikens toner. Om vilka språk som går att använda när orden inte räcker till, och allt det andra som finns där emellan (raderna?) men inte går att ta på.