HAVREMAGASINET LÄNSKONSTHALLS SKOLSTIPENDIUM 2020

Havremagasinet Länskonsthall har tilldelats Svarträvens skola i Övertorneå ett stipendium på 10 000 kronor för att tillsammans med eleverna i år åtta skapa en elevutställning till Havremagasinet. Den ska ha koppling till sommarens internationella utställning på temat språk och kommunikation.

Stipendiet vill stimulera, inspirera och skapa möjligheter för lärare och elever i år åtta att:

  • Arbeta med bild- och formskapande ämnesövergripande.
  • Delta med elevverk på Havremagasinet länskonsthalls sommarutställning.
  • Göra skolbesök under höstterminen 2020 till Havremagasinet.

En utställning där eleverna får möjlighet att i två- eller tredimensionella verk, film, foto och text exempelvis gestalta;

  • vad ÄR språk och kommunikation
  • verkligheten idag, hur kommunicerar vi
  • kommunikation genom historien
  • framtidens språk/kommunikation
  • mångfalden i kommunikation
  • på vilka olika sätt kan kommunikation ske
  • vilka talade språk finns på er skola och i Norrbotten