Havremagasinet Art Management Group är en ekonomisk förening som driver utställningsverksamheten på Havremagasinet på uppdrag av Norrbottens läns landsting och Bodens kommun. Föreningen bildades i februari 2012.

STYRELSE

Peter Sundström
Ordförande
peter(at)havremagasinet.se

Viveka Engholm
Kassör
vivan(at)havremagasinet.se

Ingela Ögren Weinmar
Sekreterare
ingela(at)havremagasinet.se

Åsa Bergdahl
Ledamot

Ledamot vakant

Eva-Lena Kurkkio
Suppleant
evalena(at)havremagasinet.se

Carlos Segovia
Suppleant