acoustic ocean

Ursula biemann

5 juni – 26 september 2021

 

Acoustic Ocean (Akustisk ocean), 2018
Enkanalsvideo.
Längd: 18 minuter

Acoustic Ocean är ett videoverk av den Schweiziska konstnären Ursula Biemann inspelad 2018 vid havet utanför Lofoten i Norge. I filmen ser vi en fiktiv marinbiolog som studerar det arktiska havets ljudlandskap. Djupt fokuserad installerar hon antenner, hydrofoner, mikrofoner och annan teknologisk utrustning för att fånga det marina livets ljud från havets botten. Istället för att spela in ljuden lyssnar hon aktivt och försöker överbygga barriären mellan det mänskliga och icke-mänskliga – mellan livet under och över vattenytan. Videoverket är inspirerat av nyliga vetenskapliga upptäckter om det marinlivets olika unika och omfattande kommunikationssätt. I verket inkluderas ljudinspelningar gjorda under sådana forskningsprojekt runt om i världen. Detta material skapar ett audiovisuellt rum där betraktaren möter tidigare okända ljud samtidigt som visualiseringen hjälper oss att förstå omfattningen av den klimatkatastrof vi står inför.

Marinbiologen som är filmens huvudkaraktär spelas av den samiska artisten Sofia Jannok. Hon är i konversation med det marina livet. Distansen mellan forskare och subjekt existerar inte utan vi ser en intim och empatisk forskning som grundar sig i idén om rättvisa för alla varelser som tillsammans befolkar jorden. I hennes tal till kameran finns ingen distinktion mellan människa och natur, inte heller mellan vatten och jord. Ursula Biemanns metod för meningsskapande och bildproduktion är som hon själv beskriver det: ”… att inte influera eller kritisera andras åsikter; snarar är det en form av handling som i sig själv skapar verkligheten. ” För Biemann är fantasin en livsnödvändig process för att skapa världen omkring oss. Den mikroskopiska nivån med vattenorganismerna eller den planetära nivån med den globala uppvärmningen utvecklas utanför vårt mänskliga synfält, det är för litet eller för stort för oss att se. Vi må ta till oss data om vår omgivning men den informationen kan inte ensam förmå oss att inse omfattningen av de förändringarna vi står inför. Om vi vill adressera det kollektiva måste vi adressera det oföreställbara, utvidga kunskapen och utforska kommunikation mellan arter.

Ursula Biemann

Ursula Biemanns arbete bygger på en forskningsbaserad praktik. Hon skapar filmessäer och texter där hon adresserar sammanflätningen av politik och klimat i lokala, regionala och planetära sammanhang. Hon är verksam i Zürich, Schweiz men hennes konstnärliga researcharbete tar henne till avlägsna platser så som Grönland, Amazonas och Antarktis där hon undersöker klimatförändringar och oljeutvinningens påverkan på ekologin. I sitt senaste projekt har hon varit i södra Colombia där hon medverkat i skapandet av ett urfolksuniversitet för biokulturell kunskapsutveckling.

Hennes videoinstallationer visas världen över på konsthallar och internationella konstbiennaler. Hennes konst har visats i otaliga soloutställningar, bland annat vid Helmhaus Zürich, Neuer Berliner Kunstverein samt hennes retrospektiv ”Indigenous Knowledge Cosmological Fiction” (Urfolkskunskap, Kosmologiska fiktioner), 2020 vid Museum of Modern Art i Nice, Frankrike. Biemann är en av grundarna till det kollaborativa konst- och medieprojektet World of Matter om den globala utvinningen och hanteringen av naturresurser. Hon har publicerat flera böcker samt onlinemonografin från 2021, Becoming Earth om hennes ekologiska videoverk. Biemann har en konstnärlig kandidat vid School of Visual Arts och hon har studerat vid Whitney Independant Study Program, båda i New York. Hon har utsetts till Hedersdoktor av Umeå Universitets humanistiska fakultet och hon har mottagit priserna Swiss Grand Award for Art-Prix Meret Oppenheim samt Prix Thun for Art and Ethics.