Apocalypse Insurance

Linda Tedsdotter

5 Juni – 26 September 2021

Linda Tedsdotter försöker finna användbarhet och funktion genom sin konst. Hennes mål: att hitta nyttiga redskap för en stundande katastrof utgår ifrån principen att konst ska vara verkliga tillämpningar av de idéer som presenteras. Hon visar verk som är verktyg som kan nyttjas när nöden kommer, anordningar som kan användas för att upprätthålla ens fortlevnad.

Apocalypse Insurance är en serie verk komponerade av det användbara, föremål redo att tas i anspråk inte om utan när den moderna världen inom en överskådlig framtid kollapsar. Serien utgår från konceptet ”prepping” – förberedelse för samhällets undergång.

Redan idag vet vi att en stor del av all migration sker på grund av klimatförändringar. Flera aspekter av vårt vardagliga liv bygger på ohållbara system som snart kommer behöva förändras drastiskt. De olika förslagen inom serien Apocalypse Insurance är därför exempel på hur vi kan gå tillväga när vi inte längre kan jaga med gevär, tanka våra bilar med bensin, eller ännu värre, andas luften i atmosfären. Med en dos humor, vilket också det är en överlevnadsmekanism, söker Tedsdotter sätt att förbereda oss med de förmågor vi kommer att behöva för att överleva i framtiden.

I en värld där mat blir en bristvara, då alla konserver i mataffärerna är slut, är det nödvändigt att vi åter lär oss odla för att föda oss själva. I installationen Apocalypse Insurance – Garden, bjuder Tedsdotter oss att själva delta i verket genom att donera och plantera plantor och att sköta om en kollektiv trädgård på Havremagasinets gårdsplan. Om vi tar hand om den ordentligt och med respekt förser den oss med friskare luft, värme och föda både för oss och för de livsviktiga pollinatörerna. Trädgården tjänar även till att påminna oss om att vi i kampen för överlevnad är beroende av varandra, att själviskhet och individualism inte kommer att rädda oss. Vi kan inte bara rädda oss själva och våra familjer, vi måste återskapa samhällen och gemenskap för människor och andra varelser eftersom att vi alla lever tillsammans och med hjälp av varandra på samma jord.

Verksförteckning finner du i utställningens FOLDER

Konstnär

Linda Tedsdotter, född i Laisvall är en bildkonstnär verksam i Göteborg. Sedan 1998 har hennes konst visats i museum, festivaler och gallerier runt om i världen. Verken är ofta platsspecifika eller på andra sett länkade till sin kontexten. Med anledning av rådande klimatsituationen är hennes konstverk skapade inte för att slängas efter att ha visats en kort period utan ämnade att återbrukas i nya funktioner så att konstnären minimerar sitt eget klimatavtryck. Tedsdotter arbetar också som självständig kurator och hon är aktiv medlem vid Konstepidemin Art Center i Göteborg. Hon har varit styrelsemedlem i det konstnärsdrivna galleriet Box, konsttidningen Paletten och Röda Sten Konsthall i Göteborg.

Karl-William Sandström