En stol till sara

anna linder

5 juni – 26 september 2021

En stol till Sara, 2019
Fotografier och motorsågsskulpterad stol

Anna Linder hämtar inspiration från sin farfar Gunnar Brännlunds berättelser om gläntan, stolen och dansscenen i skogen vid Sandsjönäs i Västerbottens inland. Där dansade han själ som ung.  Det var vid tiden då järnvägen byggdes. Musikern satt i skogsgläntan på stolen som var formad ur en granstubbe. Verket En stol till Sara är ämnat att skapa en plats för den musik som skapas i mötet mellan naturen och stolen; musiker, dansande och lyssnande. Verket är också skapat som en hyllning till folkmusikern Sara Parkman.

På väggen finns fyra fotografier. Bilderna är tagna 30 år sedan då Anna Linder som barn besökte gläntan med stolen tillsammans med sin farfar. Hen har senare besökt platsen som vuxen. Vi får här se skogen i en annan gestalt än i övriga huset. Skogen som subjekt som förvaltar och bevarar minnen åt oss snarare än skogen som passivt objekt som blir exploaterat eller som ska skyddas från exploatering av oss (en gestalt som förekommer i husets andra utställningar). Verket skapades inom projektet Myter och Verkligheter – En lesbisk odyssé och är en del av den norrländska lesbiska historieskrivningen.

Anna Linder

Anna Linder är född och uppvuxen i Storuman. Hen är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Hen har framförallt arbetat med video. Hens egna videoverk och installationer har visats på Moderna Muséet i Stockholm, ICA i London, Svenska Institutet i Paris, Borås Konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Södertälje Konsthall, Galleri Alkatraz i Ljubljana. Linders filmer har visats bland annat på Rotterdams Internationella Filmfestival, Tribeca Film Festival, Arsenal Experimental i Berlin, Oberhausen Film Festival och Edinburgh. Hen har deltagit som mentor i projektet Lesbisk Odyssé organiserat av Lesbisk Makt, en konst- och folkrörelse baserad i Västerbotten.