est0 no es agua

Carolina caycedo

5 juni – 26 september

Esto no es agua (Det här är inte vatten), 2015
Enkanaligt videoverk med ljudkomposition av Daniel Pineda
5.20 minuter

Carolina Caycedo har sedan 2012 följt effekterna som stora vattenkraftverk har på naturen och de sociala landskapen i flera sydamerikanska regioner. Hennes arbete uppmärksammar de katastrofala effekterna av de tillsynes nyttiga fördämningsprojekt. Hennes arbete i projektet består av allt från performance till videoverk skapade på plats tillsammans med de lokala samhällen som kämpar för att försvara sina territorier. På Havremagasinet visas ett av dessa videoverk, Esto no es agua från 2015, en serie digitalt manipulerad klipp kombinerade med en hypnotisk, drönande ljudbild skapad av Daniel Pineda.

Dessa ”Vattenporträtt”, som hon kallar dem, är försök att avbilda floder som levande varelser med politisk agens.  Målet är att avlära sig termen ”landskap”, en inbjudan att revidera den moderna förståelsen för naturen där ”landskap” har använts som en spegel för att separera den mänskliga betraktaren från ekosystemet.

Vi måste ombilda och omorientera vår relation till vatten, för att stå emot bilden av floden som an resurs för oss att exploatera, och istället, förstå vatten som något levande med nästan oändlig förmåga att förse och upprätthålla om vi tar tillåter den. Att kasta ut fiskenätet är att bekräfta floden som allmännyttig. Nätet, till skillnad från dammen, tillåter vattnet att flöda genom.

Carolina Caycedos arbete frammanar tankar kring vatten som någonting gemensamt delat av alla levande och uppmärksammar den nära relationen mellan politiska och sociala konflikter och miljörättvisa. ”Konst har alltid varit ett verktyg för mig för att existera i samhället och att utöva medborgarskap”, säger hon. ”Miljöintresse separeras och förskjuts aldrig från sociala och politiska aspekter.”

Carolina Caycedo

Carolina Caycedo, född i London, är en colombiansk multikonstnär känd för sina performance, videoverk, böcker, skulpturer och installationer som uppmärksammar miljöproblem och sociala frågor. Hon är aktiv i folkrörelser för urfolks rättigheter, rättvisa ekonomier och för bostaden som mänsklig rättighet. Hon har gjort konstnärsresidens vid DAAD i Berlin, The Huntington Libraries, Art Collections and Botanical Gardens. Hon har mottagit stöd från Creative Capital och Prince Claus Fund bland många fler. Hon har ställt ut vid Sao Paulo-, Berlin-, Whitney- och Venedigbiennalerna samt vid Chicagos arkitekturbiennal.

De senaste soloutställningarna är Care Report på Muzeum Sztuki i Łódź, Wanaawna, Rio Hondo and Other Spirits vid Orange County Museum of art, Cosmoatarrayas vid ICA Boston samt From the Bottom of the River vid MCA Chicago. 2020 var Caycedo i residens vid Occidental College och hon är en av de utvalda konstnärerna för den kommande 23e Sidneybiennalen. Hon är även medlem i hyresgästfacket i Los Angeles samt i den sociala rörelsen Rios Vivos Colombia.

 

Caycedo