Fittapet

Trädfittorna

5 juni – 26 september 2021

Fittapet, 2019
Fototapet

Det finns en generell förståelse för ett slags samband mellan vårt ursprung, femininitet och spiritualitet. I flera nedtecknade skapelseberättelser runt om i världen finns det föreningar av djur och kvinnlighet, kvinnliga skogsandar och naturväsen. Jorden som en moder. Samhället uppstår i utbytet mellan dessa olika världar.

Träden i skogen har stora håligheter som är lätta att upptäcka. Kanske är de portaler som påminner oss om bortglömda band till andra världar. Trädfittorna har tagit på sig uppgiften att fotografera dessa skogsköten. Varje trädfitta är unik och vacker, därför har de valt att dokumentera dem och glädjas för dem och samla dem i ett stort kollage, en tapet som hyllar skogens alla fittor och allt som främjar gemenskap och förståelse mellan människor och andra varelser.

I utställningarnas sammanhang verkar Trädfittornas projekt implicera att när vi väljer att betrakta jorden som kvinnlig samtidigt som vi upprätthåller en maktstruktur där det kvinnliga är underordnat och saknar värde, så ser vi hur naturen – moder jord blir något att äga och kontrollera, snarare än något vi är del av eller något vi kan lära oss av. Sett från detta perspektiv framstår det knappast förvånande att förstörelsen av jorden verkar rättfärdigad eller åtminstone tillåten, att naturen är vår egen råvarubod som vi är fria att behandla som vi vill.

Trädfittorna

Trädfittorna är en konstnärsgrupp bestående av Anna Linder, Eila Wall Boholm, Elin Rytiniemi, Sanna Wiggefors och Ylva Helena Låndahl.

Anna Linder är en konstnär med huvudsaklig inriktning på rörliga bilder, installationer & performances. Särskilt experimentell & abstrakt konst, processer, kollektivitet, periferi, mellanmänskliga relationer, släkthistoria & handens arbete; särskilt då med textila material & tekniker. Verken bär spår av feministisk queer erfarenhet bortom en föregiven heteronormativ ordning och skildrar ofta familjegemenskaper. Linder var mentor i projektet Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé 2018-2019.

Eila Wall Boholm bor och arbetar i Sundsvall. Eila bryter normer och skapar aktivistisk scenkonst. Som scenkonstnär ifrågasätter hen kroppsnormer och normer kring sexualitet. Hen har skapat Myten om Queersvall och gjort staden Sundsvall känd bland annat för sina queera stadsvandringar.

Elin Rytiniemi kommer från Malmberget, men bor nu i Umeå. Hon studerar arkeologi och är intresserad av hur det queera arvet kan förmedlas. Hennes skapande tar sig olika uttryck och tekniker men vanligast är trä och text.

Sanna Wiggefors är född och uppvuxen i Luleå. Just nu bosatt i Göteborg. Skapar konst i olika former såsom målningar, skulptur, film och performance. Sannas konst kretsar främst kring fantasivärldar, feminism och queer gemenskap.

Ylva Helena Långdahl är född och uppvuxen utanför Skellefteå och idag bosatt i Umeå med sin partner. Den går första året på ABF Konstskola och skapar konst i olika medier, främst linoleumtryck och måleri. Västerbottnisk natur har präglat Ylvas uppväxt samt lagt grund för dens konstuttryck idag. Ylvas konst kretsar kring sex, introspektion, psykisk hälsa och queerhet.