KONSTNÄRER TOLKAR AP-FONDERNA

Anna Bokström, Johanna Norbo, Nina Bacos, Max Gustavsson, Ilona Huss Walin, John Huntington, Lena Ignestam, Babwale Obayanju, Ella Tileman.

5 juni – 26 september 2021

 

Konstnärer Tolkar AP-Fonderna. 2021
Affischer av tio medverkande konstnärer.

De statliga AP-fonderna (Allmänna Pensionsfonderna) förvaltar 2000 miljarder SEK av skattebetalarnas pensionspengar. Flera miljarder kronor investeras i form av aktier och obligationer i fossilindustrin.

Konstnärer tolkar AP-fonderna är ett projekt initierat av organisationen Fossil Free där flera konstnärer tagit sig an frågan om våra gemensamma pensionspengar och klimatet. Frågorna om pensionsfondernas investeringar, etiska regelverk och vårt skriande behov av omställning är både krångliga, hopplöst byråkratiska och samtidigt fyllda av känslomässigt och politiskt sprängstoff.

Klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna. De tio medverkande konstnärerna är Nina Bacos, Anna Bokström, Ann Engqvist, Sara Granér, Max Gustafsson, Ilona Huss Walin, John Huntington, Lena Ignestam, Babawale Obayanju och Ella Tillema.

Kartläggning av fossilbranschen, 2020
Målningar av Ilona Huss Walin och John Huntington.
Skapade för projektet ”Konstnärer tolkar AP-fonderna.

John Huntington och Ilona Huss Walin kartlägger fossilindustrins estetik och vokabulär med måleri som medium. Verket är en förstudie inför Huss Walin och Huntingtons bidrag till projektet Konstnärer tolkar AP-fonderna.

Det är svårt att inte någon gång skratta när man studerar målningarna. Det finns en lekfullhet och viss sarkasm. Källmaterialets kontradiktioner blir uppenbara i Preembjörnens psykotiska leende eller det felstavade ”Human Enegy”. Fossilbranschen verkar inte vilja förknippa sig med sina fossila bränslen. “Lundin Oil” byter namn till “Lundin Energy”. Just för att uttrycket är fånigt och barnsligt blir det ett utmärkt sätt att plocka ner de multinationella miljardföretagen på jorden och närma sig dem. Är inte deras beteende – att blunda för och förneka konsekvenserna av sitt eget handlade, just fånigt och infantilt? I bilderna ser vi den verkligheten avmaskad och avmystifierad.Vi möter storbolagen på vår egen nivå, eller kanske strax under vår nivå. Bara för att de är jättar behöver vi inte ta dem på allvar. Det är trots allt våra pensionspengar. Alla svenska arbetare är delägare.

Konstnärssamtal: