SKOGSBRUK

Ilona Huss Walin

5 juni – 26 september 2021

Ilona Huss Walins projekt om skogsindustrin utgörs av två videoverk och en serie skulpturer av nedfallna grenar som konstnärer plockat upp under vandringar i skogen. Med dessa enkla medel har installationen en stark och välgrundad pedagogisk ambition. Huss Walin och hennes samarbetsparter är determinerade att de kan förändra rådande syn på hur skogen bör brukas.

Hennes ödmjuka och samtidigt skarpa grenskulpturer liknar vapen, men de orsakar inga sår. Tillverkningen av dem har inte krävt motorsågar eller andra hårda verktyg. Inget träd har huggits ned för att skapa dem. Dessa små grenar, noggrant samlade från marken är formade till pistoler och gevär. De för tankarna till självförsvar, den intuitiva och uråldriga instinkten att plocka upp en gren i skogen och använda den som vapen och skydd.

De två videoverken som skapats tillsammans med Martin Jentzen och Ambjörn Göransson informerar oss om det moderna industriella skogsbrukets påverkan på ekologin, om skillnaden mellan en skog och en trädplantering och om skogens förmåga att självgenerera efter förödelsen orsakad av skövling och monokultur. De adresserar behovet av att finna nya sätta för hur vi exploaterar naturens resurser och manar till förändrade attityder som desperat krävs för att rädda det vi har kvar och avvärja vår stundande självorsakade destruktion.

I videoverket Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv lär vi oss att människan inte vet bättre än skogen. Skogen förändras över tid och har inbyggda metoder för att återfödas. I videoverket Naturnära skogsbruk, varför då? hör vi skogsingenjören Martin Jentzen berätta om olika former av industriell avverkning som tillämpas i Sverige idag vilket kontrasteras mot de naturnära metoden som Jentzen själv förespråkar. Vi färdas genom olika typer biotoper och får höra om de olika trädslagen som kännetecknar dem. Vi lär oss om det intrikata samspelet mellan arterna och hur de hjälper varandra i den naturliga skogen, till skillnad från monokulturen i planterad skog.

Så som träden spelar olika roller i skogen ser vi ett liknade samspel i projektet Skogsbruk där en konstnär, en ingenjör och en filmskapare samarbeta med sina olika kunskaper och verktyg. Vetenskapen har forskat och samlat in data, filmen tillhandahåller ett medium där kommunikationen kan ske och konsten erbjuder ett rum där budskapet får möta en mottaglig publik. En rörelse från reaktion till aktion.

Verksförteckning finner du i utställningens FOLDER

Ilona huss walin

Ilona Huss Walin är en bildkonstnär från Göteborg. I drygt 20 år har hon arbetat med video, installation och performance. Hon har medverkat i många utställningar framförallt i Skandinavien. De senaste sju åren har hon närmat sig naturen i miljöfrågor. En viktig del av hennes arbete handlar om att skapa i samarbete med andra. Hon är utbildad vid Bergen Academy of the Arts och på Valand i Göteborg.

Ambjörn Göransson är en filmskapare och musiker från Göteborg som producerat flera kortdokumentärer och videoinstallationer. Han är medlem i konst- och musikkollektivet svenska björnstammen. Han har studerat filmproduktion på Valand.

Martin Jentzen är skogsingenjör som efter att under många år ha arbetat för skogsindustribolagen lämnade det konventionella skogsbruket för att istället arbeta mer naturnära. Detta innebär att man respekterar och studerar skogens egna inneboende processer.