TIDIGARE

VISIONER: I NORR

7 september - 25 september

VISIONER: I NORR

Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. På Havremagasinet visas nu idéskisserna från de fyra team som valdes ut för att visualisera deras syn på framtidens livsmiljöer i Luleå och Boden med utgångspunkt i frågan: Hur kan det upplevda avståndet mellan Luleå och Boden överbryggas?

Team Nordic Future | Fieldstudio | HallemarHejdelind | Team TIP++