Föddes i Montana, USA av svenska föräldrar. Därifrån tog hon även sitt artistnamn. När fadern dog återvände modern till Sverige och Montana växte upp i Boden. Som 18-åring flyttade hon till Stockholm för att studera vid olika målarskolor. Hon hann också bo i bland annat Helsingfors, Paris och Norge innan hon 1945 återvände till Boden. Montana varierade sig stil-, teknik- och motivmässigt under sitt konstnärskap och undervisade även inom konst.