Vi pratar ibland om att bryta isen, ett talesätt för att beskriva hur det går till när det sociala småpratandet gör att vi får kontakt med för oss okända personer. Väder torde vara en ganska vanlig isbrytare, ett allmänt intressant och ofarligt ämne där vi känner oss bekväma och kan prata på i lugn och ro utan att riskera obehag.

Om det inte vore för det där med klimatförändringarna som plötsligt kan komma att förändra stämningen även i de lättsammaste av konversationer.

I sitt projekt Breaking the Ice har den norske konstnären Kjetil Berge tagit paradoxen på allvar. Berge – som bor och arbetar både i London och i Vest- vågöy – köpte en glassbil av en försäljare i norra England som sett sin dröm om glassförsäljning under soliga sommardagar gå förlorad. I sin nyförvärvade glassbil reste Berge sedan den långa vägen från London till Murmansk och Kirkenes i strängaste kyla för att bjuda sina nordliga grannar på glass, samtidigt som han försökte bryta isen genom att tala med dem han mötte om just vädret.

Förutom det uppenbart motsägelsefulla i att bjuda på kall glass i sträng vinterkyla bjuder Kjetil Berges resa på flera absurditeter. Inte bara för det att han tar sin glass på en onödigt omständlig resa i ett fossildrivet fordon avsedd för brittiska sommardagar. Han använder dessutom själva resan och situationen som plattform för att diskutera global uppvärmning i ett område av jordklotet där effekterna av klimatförändringarna börjar bli kännbara och konfronterar därmed vårt kollektiva avståndstagande från hotande kriser. Samtidigt formas resan till en hyllning till allas vår förmåga till optimism, något inte minst själva glassbilen signalerar med sin glada dekor och tralliga musikjinglar.

Här på Havremagasinet summerar Kjetil Berge sin resa och sitt projekt.