Raketa driver tvärvetenskapliga samarbetsprojekt och experiment inom konst, design, arkitektur och digitala medier. Institutet har funnits sedan år 2000 som ett pågående experiment; ett laboratorium-i-process! Raketa PRESS är ett oberoende förlag grundat 2004.

Det Mobila Institutet undersöker globala frågor som handlar om miljö, politik, etik, mänskliga rättigheter, konst, biologi, filosofi, utopi och vårt gemensamma kulturarv. Det Mobila Institutet skapar en mötesplats för konst, natur och vetenskap i gränssnittet mellan teori och praktik.

Vi ställer frågor som: Hur delar vi kunskap? Hur kan kunskap förmedlas? Vår gemensamma utgångspunkt är museet, arkiv och samlingar som platser för kunskap, utbyte och möten; allas röst, allas berättelse.

Hur kan konstnärliga processer och metoder initiera, skapa och leda till förändring, inte dekorativt instrumentellt, utan baserat på deras egna konstnärliga villkor som ett sätt att tänka, förstå och förklara världen på nytt? Konst som ett språk kan formulera nya svar på framtidens utmaningar.

Kunskapsproduktion på konstnärliga villkor, utanför och bortom de uppenbara svaren, gränserna och de slutna kretsarna. Vilka andra former av mening produceras i, med och genom konstnärlig praktik?

Hur lär vi oss att se, tänka och göra? Hur vet vi att vi vet? Vi skapar en modell i skala 1:1.
En plats för möten, samtal och lekar –där vi kan pröva metoder. Det mobila institutet kan vara ett museum, ett bibliotek eller ett arkiv. Det är en offentlig yta som tillhandahåller medel för att producera kunskap genom olika aktiviteter. En mötesplats för kunskapsutbyte. Hur delar vi kunskap, hur förmedlar vi den? Kan konstnärliga metoder och processer skapa och leda till verklig förändring genom att försöka förklara världen på nytt? Kan konsten som språk artikulera nya svar på framtidens utmaningar?

Kommunikation, samarbete och kunskapsutbyte är nyckeln i det Mobila Institutet. Utställningarna i Arkhangelsk, Sankt Petersburg och Boden dokumenterar denna process och är i sig del av utveckling och förändring i ett längre tidsperspektiv: dåtid – nutid – framtid!

RAKETA
Camilla Schlyter Gezelius, arkitekt Cecilia Enberg, konstnär
Jann Lipka, fotograf
Magda Lipka Falck, grafisk designer Timo Menke, konstnär
Åsa Lipka Falck, konstnär

MEDVERKANDE
Anastasia Ryabova, konstnär, Moskva
Aleksander Shutihin, hantverkare, Kotlas
Cornelius Stiefenhofer, curator, München/Arkhangelsk
Ekaterina Sharova, curator, Arkhangelsk/Oslo
Elena Minina, Anastasia Ryabova, konstnär, St. Petersburg
Jens Comén, musiker, kompositör, Östersund
Julia Popova, kirurg, Arkhangelsk Mikhail Bronsky, konstnär/social entreprenör, Shenkursk
Oleg Samoilov, konstnär, Arkhangelsk Slava Makarovskiy, psykolog, Arkhangelsk
Sindri Runudde, dansare, akrobat, koreograf, Stockholm
Susanne Skog, ljudkonstnär, Stockholm
Viktor Fedoseev, researcher, Arkhangelsk
Yana Shklyarskaya, utställnings- ansvarig, State Darwin Museum, Moskva
Yulia Medvedeva, biträdande chef, Arkhangelsk Artist Union
Jet Pascua, konstnär, Tromsö