I samverkan med leverantören Scania tog Cliffton Mining, Northland och Trafikverket fram ett fordon, specialutformat för de tunga transporterna av järnmalmskoncentrat längs den 20 mil långa vägen från Northlands gruva i Kaunisvaara till omlastningsstationen i Pitkäjärvi. Lastbilar med totalvikten 90 ton och längden 24 meter.

Det mest speciella med lastbilarna är de totalt 89 porträtt av boende längs vägen som pryder dem. Cliffton Mining har arbetat både med utformningen av fordonen och med designen och tycker att man lyckats med att på ett annorlunda sätt få människor i bygden, som berörs av transporterna, att bli delaktiga och engagerade.

Den 8 december 2014 beslutade Northland Resources att ansöka företaget i konkurs. Transporterna avslutades. Porträtten finns kvar.

Fotograf Ulf B Jonsson fick uppdraget att fotografera de 89 personerna. Ulf är en av Sveriges mest erfarna och erkända fotografer, med gedigen erfarenhet och en stor passion för konsten att fotografera.

Han arbetar med stora varumärken som Volvo, Absolut och Skanska. Med scenkonst- och musikfotografi samt med egna utställningar av konstfotografi.