Anders Sunna tar tydlig ställning mot den skada vi åsamkar vår miljö och hur globala strukturer exploaterar lokala samhällen och deras resurser. Han vidhåller den viktiga frågan om vad vi kan lära oss av kulturer som har skapat och upprätthållit värderingar med pre-kapitalistiskt tänkande.

Klimatet är vår omgivning och vår omgivning är Jorden. Men när man kör utvecklingens race med ögonbindel och utan stoppknapp. Människan har kommit längre och längre ifrån naturen och glömt bort att vi tillhör naturen. Det man har orsakat följs alltid av en svans av konsekvenser som man måste bemöta.

Man vill istället bemästra naturen och skörda dess rikedomar till varje pris i allt snabbare takt. I rikedomens skugga glömmer man att tänka steget längre, skatterna bländar vår syn framåt så vi inget ser, tills naturen inget vill dig längre ge.