Konstnärsduon Bigert&Bergström undersöker frågor om och följderna av geoteknik – kan teknik vara svaret på skador på klimatsystemet som orsakats av just teknik, eller är skadorna redan oundvikliga? Vem ska ta ansvar för oönskade resultat av ett klimatsystem som förändras ännu mer?

Sedan början på 1990-talet har Mats Bigert och Lars Bergström varit intresserade av extrema väderfenomen och klimatrelaterade frågor. Vädret och människans påverkan på klimatet, inte minst vår önskan om att påverka det, är återkommande teman i deras verk. Deras arbete sker ofta i skärningspunkten där människa, natur och vetenskap möts. Med en konceptuell vinkling betonar de vikten av konstnärlig kreativitet som ett sätt att förklara komplexa relationer. De inledde sitt kreativa samarbete 1986 och har sedan dess blivit internationellt erkända för en lång rad konstprojekt, med allt från storskaliga skulpturer och installationer till performanceverk och film. Duon är känd för att analysera aktuella samhälls- och miljöfrågor och använder ofta humor som ett verktyg.

Med en konstnärligt kreativ infallsvinkel och en konceptuell utgångspunkt har de lyckats med att visualisera viktiga samband mellan klimatet och människans påverkan. I den aktuella utställningen vill de problematisera hur vetenskap och teknik har försökt att kontrollera vädret och skapa artificiella klimat. Vädret påverkar oss hela tiden, både fysiskt och psykiskt och det har genom sin oförutsägbarhet också påverkat historien.

Med kreativt nytänkande och genomträngande humor pekar de på klimatets drastiska förändringar som vår tids viktigaste fråga, som slutligen är det som avgör människans överlevnad och jorden som en hållbar planet för allt levande.

Utställningen presenterar flera verk som kommer från vad som kan kallas geotekniska projekt – försök att på konstgjord väg påverka klimatet och vädret. I de här omfattande konstprojekten arbetar Bigert och Bergström med effekterna av global uppvärmning och studerar klimatrelaterade frågor ut ett historiskt, vetenskapligt och socialt perspektiv. De lämnar ateljén under forskningsresor och aktioner i ett utvidgat offentligt rum, till exempel i The Weather War, där de försöker avvärja en tornado i USA med en maskin uppfunnen av en rysk forskare med flera.