Konstnärsduon Gideonsson/Londré ser vår uppfattning av klimatförändringarna som något externt ur en annan synvinkel genom att placera den mänskliga kroppen, sina egna kroppar, i centrum av all observation av mikroklimat, protektivitet och inskränkning.

Gideonsson/Londré är en konstnärsduo som verkar för att hitta en gemensam kropp att producera kunskap och erfarenhet genom. Verken tar sig ofta uttryck i performance och installationer, där de formerar sig enligt hårt reglerade aktiviteter. De utforskar alternativa temporaliteter och beteendemönster i nya sammansättningar av kroppar och språk. Ett försök att utforma rytmer baserade på ett levnadssätt där yttre omständigheter och omgivande processer tillåts influera förutsättningarna för olika former av mänsklig aktivitet.

Utifrån idén om en våtmarksexistens, befinner sig Gideonsson/Londré i en miljö med andra förutsättningar. En tid, där olika lager och objekt har formerat sig i en tillvänjning inför fuktigheten, som letar sig in bland boksidor, i kroppsöppningar och öppnar upp för andra sinnen och språkliga sammansättningar.