Heikki Willamos arbete inbegriper en djupdykning i djurarter som har gjort Finland till sitt nya hem. Hans fotografier förstärker mycket oroande, men samtidigt diskreta, förändringar i lokala ekosystem genom introducerade arter.

Han har på egen hand och i samarbete med andra publicerat tjugo fotografiböcker och hans verk ställs ofta ut internationellt. Vidare skriver Willamo och illustrerar för tidskrifter och håller föreläsningar där han presenterar resultatet av sin forskning inom fotografi.

De verk som ställs ut på Havremagasinet skildrar djur som nyligen har gjort Finlands landskap och skogar till sitt hem. Människan har haft sin hand med i spelet, precis som på alla kontinenter. I ekonomiskt syfte, i hobbysyfte, genom internationell handel och globalt resande, men även på grund av klimatförändringar, har oräkneliga arter förts, flyttats eller tvingats till ekosystem där de inte hör hemma, allt under de senaste 500 åren. I dessa miljöer saknar nya arter ofta naturliga fiender och frodas medan de på samma gång driver lokala arter till utrotning. Heikki Willamos fotografier skildrar dessa mycket oroande förändringar med suddiga och otydliga bilder som symboliserar hur svårt det är att få grepp om de små förändringarna i lokala ekosystem som alla ”importerade” arter innebär. Vidare ger verken ett nytt perspektiv på människans förändringar av miljön i Skandinavien.

Heikki om sitt arbete: ”Jag arbetar främst i mitt hemområde och är särskilt intresserad av livet och atmosfären i gamla skogar. Jag är fascinerad av relationen och sambandet mellan människan och djuren – idag och förr i tiden.”