Ninna Berger ger sig in i den apokalyptiska dimensionen av klimatförändringar, hänger sig åt essensen i hoten vi står inför och föreställer sig konsekvenserna för individen. Behöver vi hitta nya system för en gemensam etik som gäller universellt och som alla följer? Eller är människans antagande att spiritualitet kommer att lösa utmaningen en falsk slutsats? Kan förändring verkligen ske genom att läsa, teoretisera, prata?

Ninna Berger bor och arbetar I Stockholm. 2018 var hon nästan två månader i Norrbotten för att delta i nätverket Swedish Laplands konstnärsresidece. Hon har en masterexamen i konst från Konstfack.

I sitt arbete skapar hon skulpturer, installationer och texter vilka genom materialen till stor del binds samman med minnen och aktiviteter. Materialen är viktiga förmedlare i hennes praktiska skapande, där kompositionen får bli fragmenterade i olika lager både i hennes texter så väl som i de fysiska verken.